Privacy Policy

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren VoIPkiezen.nl toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VoIPkiezen.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiƫnt wordt gemaakt;
3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
5. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan VoIPkiezen.nl te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. VoIPkiezen.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door VoIPkiezen.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en nauwkeurig mogelijke weergave van de prijzen op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product bij een desbetreffende partij dient u de website van de leverancier aan te houden als de bron.

Adviezen en informatie via de website

De informatie op deze website, waaronder nieuws, antwoorden op vragen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. VoIPkiezen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de VoIPkiezen.nl website, wordt u geacht van bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Cookieverklaring

Via haar website kan VoIPkiezen.nl gebruik maken van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).

Vragen? Neem contact op