Privacyreglement Voipkiezen

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Voipkiezen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken.De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt

Op grond van deze wet heeft Voipkiezen de plicht om haar klanten:

Voipkiezen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Voipkiezen in dit. Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Voipkiezen expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Voipkiezen gebruikt en het doel van het gebruik

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Voipkiezen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Voipkiezen -organisatie, tenzij:

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

5. Uw rechten als betrokkene

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij L.Mennens via info@voipkiezen.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is ofkan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Voipkiezen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Voipkiezen opnemen en Voipkiezen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Voipkiezen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website Voipkiezen.nl

Privacyreglement Voipkiezen versie mei 2018

Cookieverklaring

Via haar website kan VoIPkiezen.nl gebruik maken van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website(s).

Vragen? Neem contact op

E-mail ons